NEDĚLNÍ PILATES

23.06.2022

Rádi bychom o prázdninách pokračovali v kurzu - nedělní PILATES.
Opět bychom nechali pět lekcí v jednom kurzu.
Aby se tento prázdninový kurz zrealizoval potřebujeme ještě 4 osoby.
Protože víme, že budete mít dovolené, předem nahlášenou nepřítomnost odečteme.