ZDRAVOTNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK

Je to cílené cvičení zaměřené na pohybové potřeby jedince a jeho zdraví.
Je zachován princip kruhového tréninku, to znamená, že cvičenci cvičí na jedné pozici určitou časovou jednotku, 30 s., 45 s. nebo 1 minutu, podle toho na co je cvičení zaměřené.
Opakují se série, cviky, časovky, opět podle zaměření cvičení. 
Vždy budete cvičit dle svých možností, schopností a potřeb, důležitá je technika provedení, správné držení těla a dýchání.  Klient je neustále kontrolován a opravován trenérem až dojde k postupnému zlepšování a dokonalému provední cviků.
Pokud jsou pro vás některé cviky nevhodné budou nahrazeny vhodnějšími dle individuálních potřeb. 
POKUD MÁTE ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ MUSÍ O NĚM TRENÉR VĚDĚT I VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV !

Používáme rehabilitační pomůcky - Bosu, AIREX pomůcky, Over bally, TRX, Ruber band, Fit bally, yoga válce, aerobary, balanční čočky, masážní míčky aj.

STRUKTURA LEKCE

5-12 min trvá zahřátí, následuje protažení - příprava na hlavní část. Hlavní částí této lekce je posilování, některé cviky jsou v tempu, ale nejsou vysokonárazové. Je zde ve velké míře kladen důraz na provedení cviků, raději pomalu a dobře než rychle a moc špatně. Do lekce zapojujeme cviky na stabilizaci páteře, posilování CORE, na závěr je připravená relaxace a strečink. 

PRO KOHO
Pro každého.

PRO KOHO NE
Pokud máte velice závažné zdravotní potíže budeme požadovat souhlas lékaře ..

S SEBOU
Pohodlný sportovní oděv, boty do tělocvičny, raději triko s dlouhým rukávem na strečink, ručník, pití.

MÍSTO, ČAS, TYP LEKCE
A FITNESS, Svatopluka Čecha 951/11, 470 01 Česká Lípa

Pondělí od 16:00 - 16:50 / kurz

Pokud jsou volná místa můžete se do kurzu přidat kdykoliv, zaplatíte pouze zbývající lekce ne celý kurz.


CO JE KURZ ?
Klient hradí "kurzovné" tj. 10 lekcí, bez ohledu na jeho účast v lekcích. V případě nespokojenosti s první lekci ihned kurzovné vrátíme, ale pokud klient v kurzu setrvá kurzovné je nevratné. Samozřejmě zdravotní komplikace nebo závažné rodinné problémy konzultujeme a platbu za nevychozené lekce vrátíme !

CO JE VOLNÁ LEKCE ?
Je to lekce, kde se dá uplatnit permanentní vstupenka nebo se lekce může hradit jednorázově na místě, dle aktuálního ceníku. Rezervace jsou nutné, abychom připravili lekci pro přesně stanovený počet osob.