PILATES

Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu.

Pilates byl přesvědčen, že je možné využít mysl k tomu, aby kontrolovala (a řídila) svaly. Cílem metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost. Není pochyb, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z některých nemocí. Metoda se snaží docílit řízeného pohybu ze silného středu těla. při nichž se komplexně procvičí celé tělo. Postupem doby vymyslel autor metody pro práci cca 550 různých cviků, při nichž se komplexně propracovává skrz svaly středu (Core) celé tělo.


.Joseph Pilates, který stojí za touto metodou, se narodil roku 1880 v Německu. Celý život se zabýval tělesným rozvojem. Svůj cvičební systém vyvinul a propracoval během první poloviny 20. století. Věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci. Jako dítě býval neduživý a často nemocný, a vyzkoušel proto mnohé ze cvičebních programů, které tehdy v Německu byly známy. Z této zkušenosti čerpal při vývoji svého vlastního systému. V návaznosti na tělocvičné styly z konce 19. století používal speciálně vyrobené cvičební stroje a inspiroval se rovněž tzv. "nápravným cvičením" a "zdravotní gymnastikou", které propagoval švédský fyzioterapeut Pehr Henrik Ling.

Původně byla metoda dostupná jen několika málo jedincům a cvičila se pouze ve specializovaných studiích. Postupem času se však toto změnilo a nyní lze pilates cvičit jak ve fitness centrech, tak u fyzioterapeutů. Nijak neobvyklé nejsou ani hybridní formy cvičení, jako je nepř. yogilates  "Tradiční" forma pilates je ovšem i dnes stejně aktuální jako dříve.


STRUKTURA LEKCE
Pozvolné zahřátí, protažení, hlavní část - Pilatesova metoda, náročnost je přizpůsobena klientům. Důraz je kladen na plynulost a preciznost provedení jednotlivých cviků. Na konci lekce strečink - relaxace.

PŘÍNOS
Obnovení správného držení těla
Odstranění svalových dysbalancí
Výborná práce z dechem
Koncentrace mysli
Dokonalé posílení středu těla
Plynulost a preciznost provedení jednotlivých cviků
Koplexní zapojení všech svalů

PRO KOHO
Pro kohokoliv - hubený, obézní, těhotná, sportovec, důchodce, dítě, cukrovkář, rehabilitace po zranění aj.

PRO KOHO NE
Pokud vymyslíte pro koho cvičení není vhodné - pište !

S SEBOU
Pohodlný sportovní oděv, boty do tělocvičny - pouze pro pohyb mimo tělocvičnu (cvičí se bez bot), raději triko s dlouhým rukávem na strečink, ručník, pití.


MÍSTO, ČAS, TYP LEKCE 

A FITNESS, Svatopluka Čecha 951/11, 470 01 Česká Lípa
Neděle 18:30 - 19:25 /kurz


CO JE KURZ ?
Klient hradí "kurzovné" tj. 10 lekcí, bez ohledu na jeho účast v lekcích. V případě nespokojenosti s první lekci ihned kurzovné vrátíme, ale pokud klient v kurzu setrvá kurzovné je nevratné. Samozřejmě zdravotní komplikace nebo závažné rodinné problémy konzultujeme a platbu za nevychozené lekce vrátíme !

CO JE VOLNÁ LEKCE ?
Je to lekce, kde se dá uplatnit permanentní vstupenka nebo se lekce může hradit jednorázově na místě, dle aktuálního ceníku. Rezervace jsou nutné, abychom připravili lekci pro přesně stanovený počet osob.