HÝBÁNKY

kurz

Cvičení rodičů s dětmi 2-3 roky


Předmětem kurzů je metodická hra rodičů s dětmi ve sportovním prostředí při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (nálada, únava, povaha aj.), Víme, že dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. Již v těchto sportovních začátcích se dá rozpoznat k jakému dítě inklinuje pohybu a dle této zkušenosti můžete jeho sportovní schopnosti rozvíjet v kroužku, který se zaměřuje na konkrétní sport. Metodika vedení kurzu byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů a odborných publikací, kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem a navíc se zde děti setkají s velkým množstvím vhodných pomůcek, které ještě neznají..

Pohybová příprava je určena dětem od 2 - do 3 let. za přítomnosti doprovodu. Ve skupině bude maximálně 14 dětí se zodpovědnou osobou.


STRUKTURA LEKCE
Nejprve se děti zahřejí a protáhnou úvodním rituálem, kterým jsou většinou písničky nebo říkanky s pohybem. (cca 10 min) Po úvodním zahřátí děti cvičí  s různými pomůckami nebo cvičí na různém nářadí, nejvíc milují překážkové dráhy (žebřiny, žíněnky, lavičky, trampolíny, válení sudů, slalom mezi kuželkami a mnoho dalších .) Když se děti naučí něco nového další lekci na tuto novinku reagujeme a opět zahrneme do lekce, Děti mají radost, když vše dobře umí a znají.. (cca 10 min) Na závěr lekce děti často rytmizují za doprovodu nějakých známých písniček z pohádek. (cca 10 min) Kouzelné krabice vždy mají pro děti nějaké překvapení na hraní, kde děti odpočívají, (cca 10 min) Lekce končí ukolébáním dětiček.(cca 5 min) 

PŘÍNOS
Podpora psychomotorického vývoje
Sociální stabilita
Návod pro rodiče jak si s dětmi hrát
Podpora spontánního pohybu
Rozvoj řeči
Vnímání rytmu
Lehčí nástup do MŠ

PRO KOHO
Pro děti od 2-3 let s doprovodem

S SEBOU
Každé dítě musí mít pohodlný oděv, vhodnou obuv na přezutí, která se nevyzouvá a pití pro dodržování pitného režimu. Osoba, která dítě doprovází by měla mít sportovní, pohodlný oděv a sportovní obuv do tělocvičny.

MÍSTO, ČAS, INSTRUKTOR
SOŠ a SOU Česká Lípa (penzion LÍPA) sídliště Špičák, ul.28.října 2707, 470 06, Česká Lípa

Čtvrtek 16:00-16:45 h (Marcela)


CENA
KURZ - platba za 10 lekcí /550,- /lekce 55,- Kč / dítě a doprovod. Pokud jsou volná místa můžete se do kurzu přidat kdykoliv, zaplatíte pouze zbývající lekce ne celý kurz.

CO JE KURZ ?
Klient hradí "kurzovné" tj. 10 lekcí, bez ohledu na jeho účast v lekcích. V případě nespokojenosti s první lekci ihned kurzovné vrátíme, ale pokud klient v kurzu setrvá kurzovné je nevratné. Samozřejmě zdravotní komplikace nebo závažné rodinné problémy konzultujeme a platbu za nevychozené lekce vrátíme !