Chyby při cvičení


V každé cvičební lekci se snažíme upozorňovat na chyby, kterých bychom se měli vyvarovat, přesto se jich bohužel znova a znova dopouštíme, neseme tím velké riziko zranění. Pojďte si společně připomenout nejčastější chyby.


NEDBÁME NA ROZSAH POHYBU

ROZSAH - Bohužel často se při cvičení stává, že nedodržujeme rozsah pohybu a techniku provedení jednotlivých prvků. Příčinou může být lenost, nedůslednost, nebo malá trénovanost klienta (ta se dá časem získat) Měli bychom vždy dbát na to, aby cvičení bylo prováděno v plném rozsahu, ale zároveň hlídat, abychom nepřekročili svou hranici rozsahu a schopností, mohlo by dojít k poranění svalů.

Cvičte poctivě, dodržujte techniku !
V žádném případě nepřeceňujte své síly ! 


CVIČENÍ PŘES BOLEST

Jednou ze základních zásad je, že cvičení nemá vyvolávat bolest, křeče, střílení bolesti do zad či končetin. Výjimky mohou platit pro chronické bolesti a při některých poúrazových stavech, samozřejmě je nutné Vaši fyzickou aktivitu konzultovat s lékařem, nebo alespoň s fyzioterapeutem. Bolest je totiž varování, že něco není v pořádku (např. přetěžování svalů, poškození vazů, kloubů) a vyzývá nás abychom si dali pozor a něco s tím dělali. Pokud tyto varovné signály nebudete brát na vědomí jste na ideální cestě k sebezničení !

 Poslechněte své tělo a nepřepínejte se !
Cvik, který Vám způsobuje bolest vynechte !
Neberte před cvičením, nebo při něm tablety proti bolesti, varovné signály byste nemuseli cítit !


NEDBÁME NA SOUMĚRNÉ POSILOVÁNÍ

SOUMĚRNOST - Svaly jsou většinou ve skupinách, které jsou v opozici. Aby naše tělo bylo souměrné a v rovnováze je nutné posilovat svaly na jedné i druhé straně kloubu. Při posilování pouze jedné svalové skupiny by mohlo dojít k svalové nerovnováze. Vznikla by tím omezená pohyblivost a v neposlední řadě náchylnost ke zranění. U kyčelního kloubu je to obzvláště důležité, rozdíly v síle jednotlivých svalů upínajících se na pánev mohou způsobit její náklon dopředu, nebo dozadu :( Důsledkem této nerovnosti může být i bolest v jiné části těla.

Při posilování stejných svalových partií na pravé a levé straně dbejte na stejný počet opakován, nebo stejnou časovou jednotku, a stejnou zátěž.
Pokud navštěvujete lekci vedenou instruktorem, sledujte zda-li toto pravidlo opravdu dodržuje!

ŠPATNĚ DÝCHÁME DÝCHÁNÍ 
DÝCHÁNÍ- je velice důležité, aby byly svaly dostatečně okysličeny. Ve velké řadě sportů (např. bojové umění, Yoga, Pilates aj.) se technika dýchání musí učit a cesta k očekávaným výsledkům je opravdu dlouhá. Ale v našem případě to není tak náročné, při posilovacím cvičení platí vydechovat při zvedání zátěže a nadechovat se při vrácení do výchozí polohy.

Nikdy při cvičení dech nezadržujte, dýchejte zhluboka a pravidelně.